Mezonlar bo'yicha baholash tizimi

O'quv yilini qanday boshlash kerak

Sinf rahbarlariva fan o'qituvchilari uchun

(7) barcha maqolalarni ko’rsatish

Jurnallar va baholash tizimi

Jadvallar bilan ishlash

EduERP dan ma'lumotlarni kiritish va yagona fanlar ro'yxati bilan ishlash

Maktab profili bilan ishlash

Maktab foydalanuvchilarini xabardor qilish

Sinflar bilan ishlash

Maktab foydalanuvchi profillari bilan ishlash

(13) barcha maqolalarni ko’rsatish

Dars rejalari va UV-lar bilan ishlash

Hisobotlar

(42) barcha maqolalarni ko’rsatish

Oilaviy munosabatlarni o'rnatish

Jurnallar va hisobot hujjatlarining bosma versiyalari